Regulament concurs Allview

Regulament concurs Allview
Castiga lunar smartphone‐uri sau tablete Allview

Prezentul Regulament reprezinta documentul in baza caruia urmeaza sa se desfasoare in fiecare an scolar, incepand cu data de 01 Octombrie 2013 un concurs intitulat „Castiga lunar un produs Allview”, adresat cititorilor publicatiei Terra Magazin, stabilind reguli si conditii de participare in acord cu prevederile legale in vigoare.

I. Organizatorul

Organizatorul prezentei campanii este: S.C. CD PRESS S.R.L., prin publicatia Terra Magazin, avand sediul in Bucuresti, Str. Logofatul Tautu, nr. 67, sector 3, tel. 021.3373737, fax.021.3375757. Premiul este un produs ALLVIEW.

II. Participantii

Pot participa la aceasta campanie toti cetatenii, indiferent de nationalitate, sex, varsta sau religie, care au achizitionat o revista Terra Magazin care prezinta concursul „Castiga lunar un produs Allview” in perioada de desfasurare a concursului. Exceptie de la paragraful de mai sus fac angajatii ALLVIEW si CD PRESS, precum si rudele lor de gradul I, care nu pot participa la concurs.

III. Durata Concursului

Concursul „Castiga lunar un produs Allview” se desfasoara lunar in perioada 15 septembrie-30 iunie a fiecarui an scolar incepand din anul 2013.

IV. Mecanismul promotiei

Pentru a avea posibilitatea de a castiga un produs marca  ALLVIEW pe durata Concursului, orice persoana care intruneste conditiile trebuie sa se gaseasca, la momentul extragerii castigurilor, in lista de emailuri a participantilor la concurs. Pentru desfasurarea Concursului, prin acordul organizatorului, in Revista Terra Magazin editata de SC CD PRESS SRL se publica o intrebare intr‐un spatiu special alocat Concursului, usor vizibil cititorilor. Pentru a avea sansa castigului, persoanele interesate trebuie sa completeze talonul din revista cu datele corecte si raspunsul la intrebarea publicata in direct pe talon, sa‐l fotografieze si sa transmita fotografia prin e‐mail la adresa terramagazin@cdpress.ro, avand subiect „Concurs Allview Nr.199(se trece nr.publicatiei de pe talon) – judet¼ (se completeaza judetul participantului)”.

Completeaza talonul de mai jos cu datele corecte si complete. Fotografiaza-l, apoi  ataseaza fotografia bruta intr-un e-mail cu subiectul: Concurs  Allview Nr.200-judet…(scrie judetul in care locuiesti) si trimite acest e-mail catre adresa concursului: terramagazin@cdpress.ro

Orice talon din perioada de desfasurare a concursului poate fi trimis lunar, o singura data pentru fiecare numar al publicatiei, pana la data indicata pe fiecare talon.

*Toate taloanele modificate si/sau trimise de mai multe ori sunt excluse din concurs.

Taloanele ilizibile, raspunsurile incorecte si/sau incomplete vor atrage descalificarea participantilor care le‐au transmis, participanti care astfel vor fi lipsiti de orice posibilitate de a pretinde drepturi asupra Concursului, premiilor sau a altor aspecte tinand de acestea, asemenea persoanelor care nu au participat la Concurs.

Raspunsul pe care participantii trebuie sa‐l transmita in organizarea si desfasurarea Concursului va cuprinde de asemenea rubrici menite sa conduca la identificarea si individualizarea participantilor si vor fi urmatoarele:

  1. numele si prenumele persoanei (cf datelor din Buletinul de identiate sau certificatul de nastere);
  2. domiciliul persoanei (cf datelor din buletinul de identiate sau din certificatul de nastere);
  3. adresa postala de resedinta (in cazul incare participantul nu locuieste la adresa din buletin). Aceasta adresa va fi utilizata pentru expedierea premiului, in cazul castigarii unui premiu;
  4. varsta;
  5. numar de telefon (la acest numar va fi contactat participantul in cazul castigarii unui premiu)
  6. email;
  7. clasa si numele scolii unde invata (in cazul in care participantii sunt elevi), localitatea, judetul
  8. raspunsul.

Informatiile aratate la pct. 1,2,4,5,6,7,8 de mai sus sunt obligatorii, lipsa lor din mesajul de raspuns atragand sanctiunea neinscrierii persoanei expeditoare intre participantii la concurs sau conducand la imposibilitatea expedierii mesajului in forma respectiva. Prin inscrierea la concurs si comunicarea raspunsului catre Organizator, fiecare participant isi manifesta asumarea si acceptarea neconditionata a prezentului Regulament, inclusiv acordul sau expres ca datele sale, insclusiv adresa de e-mail, sa fie retinute si introduse intr‐o baza de date a organizatorului SC CD Press SRL spre a fi utilizate in scopul promovarii produselor si serviciilor sale prin transmiterea unor documente de tip newsletter si prin alte practice corecte si general acceptate in acest scop.

Toti participantii care au transmis emailuri cu taloane valide vor fi considerati calificati pentru tragerea la sorti in cadrul careia vor fi desemnati castigatori. Tragerea la sorti va avea loc lunar la data inscrisa pe fiecare talon in parte, ora 17:00, la sediul CD PRESS SRL, in prezenta unei comisii alcatuite din 3 persoane desemnate de Organizator. Pentru aceeasi etapa, respectiv in raport cu aceeasi intrebare, Organizatorul va face sase extrageri succesive, pentru eventualitatea in care, in ordinea extragerii, persoanele cu prioritate nu pot fi contactate ori nu pot utiliza premiul sau sunt impiedicate din orice alt motiv sa dea finalitatea premiului castigat. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook: facebook.com/Terra magazin si vor fi contactati telefonic la numarul de telefon mobil indicat pe talonul de concurs trimis organizatorilor. In cazul in care primul castigator extras nu va putea fi contactat de organizator in ziua extragerii si nici el personal nu ii contacteaza pe Organizator la nr. de telefon 021.3373737 in urmatoarele 3 zile lucratoare in intervalul 9:00‐17:00, respectivul castigator va pierde premiul, fiind considerat descalificat, iar in ziua imediat urmatoare organizatorii vor proceda la anuntarea urmatoarei persoane extrase, cu aplicarea in continuare a aceluiasi mecanism. Avand in vedere prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, care stipuleaza: „In regulament se va preciza obligatia organizatorului de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.”, urmeaza ca Organizatorul sa publice numele castigatorilor si castigul acordat pe pagina de Facebook/Revista Terra Magazin conformandu‐se astfel, chiar si in cazul acestui concurs, singurelor prevederilor legale, care reglementeaza continutul regulamentului.Totusi, Organizatorul nu va publica numele castigatorului care arata in mod expres ca nu este de acord cu o astfel de publicare.

V. Premiile distribuite in cadrul Concursului

Premiul il reprezinta produse (smartphone‐uri si tablete) marca  ALLVIEW.

 VI. Ridicarea Premiilor distribuite in cadrul Concursului

Premiile vor fi trimise prin curier cu confirmare de primire de catre ALLVIEW in maxim 2 saptamani de la anuntarea si validarea castigatorului. Participantii pot obtine informatii la nr. de telefon 021‐337‐37‐37, apel cu tarif normal.

Fiecare premiu va fi trimis insotit de un Proces Verbal de predare-primire, emis in doua exemplare, unul pentru CD Press SRL si cel de-al doilea pentru castigatorul premiului. Dupa primirea coletului ce contine premiul si Procesul Verbal, fiecare castigator are obligatia sa completeze, sa semneze si sa reexpedieze catre CD Press SRL, exemplarul in original al acestui Proces Verbal.

VII. Alternative ale Premiilor

In caz de castig, participantul nu poate opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori  servicii.

VIII. Garantia serviciilor

Garantia produsului va fi asigurata si suportata, conform reglementarilor in vigoare, de catre ALLVIEW. In privinta acestor servicii, editorul CD Press SRL nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau plangeri in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv ALLVIEW. De asemenea, niciunul dintre Organizatorul CD Press SRL sau ALLVIEW, nu va fi raspunzator pentru nici o inexactitate, intarziere sau omisiune generate de furnizorii serviciilor de Internet sau curierat.

 IX. Protectia datelor personale

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora dat in conditiile legii. Datele personale ale participantilor si ale castigatorilor vor putea fi folosite de catre CD PRESS SRL in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Este obligatia Organizatorului sa introduca in baza de date toate datele personale ale persoanelor care intrunesc conditiile in vederea participarii la Concurs, exact asa cum acestea sunt transmise de catre particpantii insisi prin posta electronica la adresa terramagazin@cdpress.ro. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat, cei intr‐o astfel de situatie fiind descalificati si pierzand orice drept de a revendica premiile.

 X. Angajamente si verificarea dreptului de participare

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului si premiul acordat, numai in masura in care castigatorul si‐a exprimat in mod expres acordul asupra folosirii datelor lor personale in scopurile prezentate anterior. Daca participantii nu isi manifesta acordul lor ca datele personale sa fie folosite de catre organizator, spre a fi facute publice datele castigatorului atunci se va considera ca respectivii participanti nu sunt de acord cu folosirea datelor lor personale.

 XI. Raspunderea organizatorului

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere derivand din sau in legatura cu datele de identitate completate in mesajul de raspuns. De asemenea, organizatorul CD Press SRL si ALLVIEW  nu vor putea fi implicati in astfel de litigii.

 XII. Taxe

Organizatorul nu isi asuma obligatia platii niciunei taxe si niciunui impozit, cu exceptia impozitului pe venitul obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei, impozit care se retine la sursa, in conformitate cu prevederile Titlului al III‐lea din Legea 571/2003 – Codul fiscal. Totusi, avand in vedere ca valoarea premiului este inferioara pragului de 600 de lei, participantii iau la cunostinta ca in cadrul Concursului de fata nu se datoreaza impozitul pe premiile castigate, potrivit art. 77 alin. 4 Cod Fiscal.

XIII. Regulamentul Oficial

Acest REGULAMENT prezinta conditiile pe care participantii la Concurs trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Inscrierea in acest Concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.

Prezentul REGULAMENT este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant atat la sediul organizatorului cat si pe site‐ul www.terramagazin.ro

 

Organizator
CD Press SRL