PROIECTUL NATIONAL CLUBUL DE ȘTIINTE TERRA

interior_banner_terra

Iată, a trecut un an de la inițierea proiectului de către Societatea de Geografie din România, Asociația Școli pentru un Viitor Verde și publi-cația Terra Magazin.

CLUBUL DE ȘTIINȚE TERRA a strâns peste 40 000 de membri,  devenind cel mai mare proiect na-țional de încurajare a activităților geografice din școlile din Româ-nia. Peste 10 000  de elevi au par-ticipat la concursurile lunare din cadrul Clubului. Câștigătorii au fost recompensați cu premii în table-te și telefoane inteligente Allview. Rezul tatele meritorii la Concursuri-le Naționale Școlare Mica Olimpia-dă de Geografie pentru clasele V-VII și Olimpiada de Geografie pentru clasele VIII – XII au fost recompen-sate de Club, prin revista partener Terra Magazin, cu diplome și premii în bani în valoare de 7 500 lei.

În noul an școlar 2017-2018, vom continua proiectele Clubului. Colecția de 9 volume Terra Magazin va conține, de asemenea, materiale bnsuport pentru pregătirea concursu-rilor școlare, a cercurilor de geogra-fie și a cursurilor opționale interdis-ciplinare.

Ca noutate, coordonatorii CLU-BURILOR DE ȘTIINȚE TERRA din școli vor avea la dispoziție gratuit un Ghid al profesorului. Acesta va conține subiectele fiecărei ediții a publicației Terra Magazin, subiecte realizate în strânsă legătură cu pro-gramele școlare în vigoare, de gim-naziu și de liceu. Membrii Clubului vor primi gratuit și câte un set de 10 planșe A3 cartonate, cu modele 3D ale grupelor Carpaților Românești, toate într-un elegant biblioraft car-tonat. Cititorii își vor putea organi-za astfel un portofoliu personal de materiale geografice, folositor atât lor –  la școală -,  cât și tuturor mem-brilor din familie.

Vă dorim succes în noul an școlar și vă așteptăm în Club!

Prof. dr. Steluța Dan
vicepreședinte al Societății
de Geografie din România