TESTE

Foto-teste

Accesând link-urile de mai jos, aveți posibilitatea să studiați modele de teste pentru disciplinele GEOGRAFIE, ISTORIE și BIOLOGIE, elaborate pentru unitățile de învățare aferente lunii decembrie, în conformitate cu programele școlare în vigoare pentru cele trei discipline și cu planificarea conținuturilor la clasă. Testele sunt disponibile pentru gimnaziu și liceu (clasele V-VIII și IX-XII), putând fi folosite pentru evaluarea secvențială; ele sunt special concepute pentru verificarea cunoștințelor acumulate din unitățile de învățare parcurse până în luna curentă, conform obiectivelor și competențelor curriculare pentru cele trei discipline, pe fiecare an de studiu.

button_biologie

 

 

button_istorie

 

 

button_geografie